Bearcat scanner

From Hackerspace ACKspace
Revision as of 14:56, 11 August 2012 by Coolepascal (talk | contribs) (Created page with "Ik heb voor de space een Uniden Bearcat radio scanner meegenomen. Hieronder een korte gebruiksaanwijzing. Kanaal kiezen. Tiep het kanaalnummer in en druk dan op '''MAN''' Freq...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ik heb voor de space een Uniden Bearcat radio scanner meegenomen.

Hieronder een korte gebruiksaanwijzing.

Kanaal kiezen. Tiep het kanaalnummer in en druk dan op MAN

Frequentie invoeren. Om een bepaalde freq te beluisteren moet je deze eerst in een kanaal zetten (zie kanaal kiezen) Tiep nu de freq in en druk op E