Difference between revisions of "Template:LanguageButtons"

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
m (LEERZEICHEN FEHLER)
m (try and remove whitespace)
 
Line 1: Line 1:
<includeonly><div class="tabs">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=en}} EN][{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=nl}} NL][{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=de}} DE]</div></includeonly>
+
<includeonly><div class="tabs">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=en}} EN][{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=nl}} NL][{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=de}} DE]</div></includeonly><noinclude>
<noinclude>
 
 
{{LanguageButtons}}
 
{{LanguageButtons}}
 
<div class="lang" lang="en">Adds language links that allows switching a pages language.
 
<div class="lang" lang="en">Adds language links that allows switching a pages language.

Latest revision as of 07:48, 28 March 2019

Adds language links that allows switching a pages language.

Use it in conjunction with divs that have the attributes class="lang" and lang="2 CHARACTER LANGUAGE ID" to toggle its visibility.

NOTE: All the language divs have to be added in which the locale text is displayed at all times, so use with caution.

Usage: {{LanguageButtons}}

Voegt een taallink toe wat het mogelijk maakt om een pagina naar een andere taal te schakelen.

Gebruik samen met div's welke de attributen class="lang" en lang="2 KARAKTER TAAL-ID" hebben om hun zichtbaarheid te schakelen.

NOOT: Alle talen dienen toegevoegd te worden als div zodat de lokale tekst te allen tijde zichtbaar is, dus voorzichtigheid is geboden.

Gebruik: {{LanguageButtons}}

Fügt Sprachlinks hinzu, mit denen die Sprache einer Seite gewechselt werden kann.

Verwenden Sie es in Verbindung mit div's, die die Attribute class="lang" und lang="2 CHARAKTERSPRACHE ID" haben, um die Sichtbarkeit zu ändern.

HINWEIS: Es müssen alle Sprach-divs hinzugefügt werden, in denen der Gebietsschema-Text immer angezeigt wird.

Verwendung: {{LanguageButtons}}

Voegt een taallink toe wat het mogelijk maakt om een pagina naar een andere taal te schakelen.

Gebruik samen met div's welke de attributen class="lang" en lang="2 KARAKTER TAAL-ID" hebben om hun zichtbaarheid te schakelen.

NOOT: Alle talen dienen toegevoegd te worden als div zodat de lokale tekst te allen tijde zichtbaar is, dus voorzichtigheid is geboden.

Gebruik: {{LanguageButtons}}