Laser cutter

From Hackerspace ACKspace
Revision as of 13:06, 23 May 2021 by Wirexbox (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Project: Laser cutter
Featured: No
State Planned
Members Wirexbox
GitHub No GitHub project defined. Add your project here.
Description Laser snijder.
Picture
No project picture! Fill in form Picture or Upload a jpeg here

Deze pagina is voor het ontwerp/bouw van een laser snijder/engraver, een apparaat dat gebruikt kan worden om vlakke objecten in vorm te snijden. Momenteel is er vanuit mij zelf (Wirexbox) een budget van +/- 500 euro beschikbaar voor dit project. Voor dit ontwerp zijn er de volgende dingen benodigd.

Componenten;

  • Motoren, steppers gewenst voor accuraatheid
  • Laser, >35W
  • Behuizing van staal of een thermisch resistent materiaal
  • Thermal Barrier Coatings
  • Veiligheids-relais en switches om het apparaat uit te zetten

Veiligheidseisen; Vanwege het gebruik van een laser zijn er de volgende gevaren die aan bod komen.

  • Brandveiligheid:

Doordat er een matig hoog wattage laser wordt gebruikt die zorgt dat omliggend materiaal opwarmt, en waarbij het contactpunt van de laser met het te snijden materiaal sterk opwarmt en zelfs vonken kan creëren moet er veel aandacht worden geboden aan brandveiligheid. Hierdoor zou het goed kunnen dat er vuur vertragende of onbrandbare materialen op de verwachte temperaturen worden gebruikt en er zal altijd een brandblusser en surveilliance aanwezig moeten zijn. Een oplossing is een IP-camera en/of een doorzichtig venster aansluiten aan het apparaat zodat het process constant nagekeken kan worden.

  • Veiligheid voor de mens:

De mens is vrij fragiel tegen lasers en sterk geconcentreerde energiebundels, daardoor moeten de volgende eisen aan veiligheid gesteld worden indien er gebruik wordt gemaakt van een matig hoog wattage lasers. De meest fragiele punten in dit concept zijn de ogen en de handen. Hierdoor zal er bij het gebruik van het apparaat de volgende stappen ondernomen moeten worden:

1. Persoonlijke bescherming Draag thermisch resistente kleren, zoals een labjas/lasoutfit met handschoenen samen met een geverifieerde laser-veiligheidsbril.

2. Omgevingsbescherming Zorg dat de omgeving vrij is en binnen een bepaalde zone niet-ontvlambare materialen aanwezig zijn, kijk na of het volgende aanwezig is; brandblusser of blusdeken, stop-knop

3. Bescherming van mensen om je heen Zorg dat de mensen die meekijken de adequate veiligheidsstappen ondernemen, indien ze dat niet doen moet je ze attenderen dat het apparaat gevaarlijk is en het voor hun eigen veiligheid beter is als ze zich aan deze stappen houden.

  • Veiligheid voor het milieu:

Doordat de laser het materiaal opwarmt op bepaalde punten komen er vluchtige deeltjes vrij die mogelijk schade aan de omliggende omgeving of milieu kunnen geven. Hierdoor zal er een afzuiging benodigd zijn, of een negatieve druk zodat al deze deeltjes binnen de behuizing blijven en niet in de omliggende atmosfeer terecht komen. Een mogelijke oplossing; De kast vacuüm trekken en/of een druk onder een atmosfeer creëren.


Daarna komt de vraag, welke grootte is rendabel, in essentie met een hoog wattage laser is de grootte van de omhuizing irrelevant, het kan zo groot/klein zijn als gewenst voor een klein verschil in prijs. De grootste kostenpost gaat de aandrijving van de laser, de laser zelf en de motoren zijn samen met de thermische barriere en de benodigde componenten om aan de veiligheidseisen te voldoen (laserbrillen zijn bvb 50 euro per stuk, labjas is al 20, en de laser is 100-200 euro.)