Meeting 21-9-2011

From Hackerspace ACKspace
Revision as of 17:13, 28 March 2017 by Xopr (talk | contribs) (notulen verplaatst van google docs naar eigen wiki)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Attention:
You are looking at an event that took place in the past
Event: Meeting 21-9-2011
Featured: No
State: Completed
Start date: 2011/09/21
Start time: 19:00
End date: 2011/09/21
End time: 20:00
Contact: PsychiC
Kind: Meeting
Location: Location::ACKspace
URL:
Fee: Free
Short description: Meeting for ACKspace participants


Notulen Membermeeting21sep2011.pdf

Attended:

 1. Da_Syntax
 2. LuckY
 3. Prodigity
 4. PsychiC
 5. Roelke
 6. Stefan
 7. Vicarious
 8. xopr
 9. Zapman


Items on the agenda:

 1. Waar zijn/staan we nu met ACKspace?
 2. Mogelijke BBQ
 3. Mogelijke LAN party
 4. Ervaringen / meningen
 5. Opruimen van de space (CoolePascal)
 6. Sluiting (CoolePascal)
 7. Procedure aanschaf hardware voor projecten (CoolePascal)
 8. Projecten en workshops (CoolePascal)
 9. Status van ons netwerk (CoolePascal)
 10. Kan er iets meer duidelijkheid komen over de betalings status ? (CoolePascal)
 11. Kas tijdens bezoek (CoolePascal)
 12. Excursie tijdens bezoek (CoolePascal)
 13. Afwezigheid voorzitter en deelnemers (CoolePascal)
 14. Vaker overleg deelnemers (CoolePascal)
 15. Ideeën project draaideur (Vicarious)
 16. Sfeerverlichting (Vicarious)
 17. Wat vinden/willen jullie?
 18. Wat verwacht je van ons (bestuur)?
 19. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt)


Please add more items

Vorige vergaderingVolgende vergadering