NACKspace

From Hackerspace ACKspace
Revision as of 19:16, 9 March 2014 by Xopr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Project: NACKspace
Featured:
State Active
Members Everyone!
GitHub No GitHub project defined. Add your project here.
Description
Picture
No project picture! Fill in form Picture or Upload a jpeg here

synopsis

ACKspace moet verhuizen, en wel voor 10 april !

Het project is daarom ook genaamd 'NACKspace'

Aangezien alle documenten in 1 zucht uit de grond zijn gestampt zonder enige tussenkomst van wie dan ook, zijn de meeste zaken nog 'subject to change', maar in grote lijnen is dit wat 't gaat worden.

projectreferenties

documenten

todo

  • inventarisatie documenteren in PvA
  • Activiteitenplanning timeboxen in PvA