Pizza-meet

From Hackerspace ACKspace
Revision as of 10:28, 8 February 2017 by Xopr (Talk | contribs) (removed 'old' featured flag; using the new Form property)

Jump to: navigation, search


Event: Pizza-meet
Featured: Yes
State: Planned
Start date: 2018/07/07
Start time: 18:00
End date: 2018/07/07
End time: 19:30
Contact: xopr, Da Syntax
Kind: Meeting
Location: ACKspace
URL:
Fee: pay your own pizza
Short description:

Vanaf heden is er elke 1e zaterdag van het kwartaal een deelnemersvergadering: de pizza-meet!

Deelnemers kunnen van te voren hun stukken inzenden naar Stuiterveer (secretaris) of via de discussion page en via het bekende info emailadres.

De eerstvolgende meeting is op Saturday, 7 July 2018

agenda

  • TBD.