Pizza-meet

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search


Event: Pizza-meet
Featured: Yes
State: Planned
Start date: 2019/01/05
Start time: 18:00
End date: 2019/01/05
End time: 19:00
Contact:
Kind: Meeting
Location: ACKspace
URL:
Fee: pay your own pizza
Short description:


Vanaf heden is er elke 1e zaterdag van het kwartaal een deelnemersvergadering: de pizza-meet!

Deelnemers kunnen vóór Saturday, 22 December 2018 hun stukken inzenden naar Stuiterveer (secretaris) of via de discussion page en via het bekende info emailadres.

De eerstvolgende meeting is op Saturday, 5 January 2019

(voorlopige) agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling vorige notulen en actiepunten
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. T.B.D (stuur je stukken in!)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
  7. Actiepunten

notulen

Vorige vergadering — Laatst genoemde vergadering(en)