Pizza-meet

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Event: Pizza-meet
Featured: Yes
State: Planned
Start date: 2017/07/01
Start time: 18:00
End date: 2017/07/01
End time: 19:30
Contact: xopr, Da Syntax
Kind: Meeting
Location: ACKspace
URL:
Fee: pay your own pizza
Short description:

Vanaf heden is er elke 1e zaterdag van het kwartaal een deelnemersvergadering: de pizza-meet!

Deelnemers kunnen van te voren hun stukken inzenden naar Xopr (secretaris) of via de discussion page en via het bekende info emailadres.

De eerstvolgende meeting is op Saturday, 1 July 2017

(voorlopige) agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling vorige notulen en actiepunten
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Evaluatie open dag
  5. T.B.D
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


notulen

Vorige vergadering — Laatst genoemde vergadering(en)