SYN-ACKnowledge

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search


Event: SYN-ACKnowledge
Featured: Yes
State: Planned
Start date: 2023/12/30
Start time: 13:37
End date: 2023/12/31
End time: 4:20
Contact: Xopr
Kind: Conference
Location: Location::ACKspace
URL:
Fee:
Short description: <insert tagline here>

SYN-ACKnowledge.png

synopsis

"Let's get together and share information informally and semi-structured."

This is an evolution on the usual annual "Congress everywhere" where waffles/donuts (oliebollen), chocolate milk, Christmas tree+wreaths, Pixelflut and different streams are central.

Don't be shy to ask for information/presentation tips via all possible channels; there are few participants that present for a living so everything seems difficult at first.

Dit is een evolutie op de gebruikelijke jaarlijkse "Congress everywhere" waar wafels/oliebollen, chocomel, kerstboom+kransjes, Pixelflut en verschillende streams centraal staan.

Wees niet verlegen om informatie/presentatietips te vragen via alle mogelijke kanalen; er zijn weinig deelnemers die voor de kost presenteren dus alle begin lijkt moeilijk.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar

call for papers

Do you have anything to tell, want to organise a panel discussion or workshop, or do you have a project to shine with, send xopr a mail before December 10.

Include the following with the mail:

 • subject (or idea of a subject): describe in 3 sentences max. (possibly also whether it concerns a lecture, project demonstration, open discussion, workshop or something else)
 • preparation: indicate what you need (there is always 1 power socket, 1x network and VGA/HDMI available); think of: light dimming, ventilation, floor space, Power over Ethernet, etc.
 • costs/requirements: indicate whether the participants need anything and whether there are costs involved (possibly also a deadline for purchasing those parts)
 • duration: give an estimate for the duration (it is not that precise; we want to include 50% extra as breaks): between 5 and 90 minutes

Weet je iets te vertellen, wil je een paneldiscussie of workshop organiseren, of heb je een project om mee te shinen, stuur xopr dan een mailtje voor 10 December.

Laat daarbij het volgende weten:

 • onderwerp (of idee voor een onderwerp); omschrijf het in maximaal 3 zinnen. (eventueel ook of het gaat om een lezing, projectdemonstratie, open discussie, workshop of iets anders)
 • voorbereiding: geef aan wat je nodig hebt (er is sowieso 1 stopcontact, 1x netwerk en VGA/HDMI beschikbaar); denk aan: lichtverduistering, ventilatie, vloeroppervlak, Power over Ethernet, etc.
 • kosten/benodigdheden: geef aan of de deelnemers iets nodig hebben en of er kosten aan verbonden zijn (eventueel ook een uiterste aanmelddatum voor het inkopen van die onderdelen)
 • tijdsduur: geef een schatting voor de duur (het komt niet zo nauw; we willen 50% extra inlassen als pauzes): tussen de 5 en 90 minuten
Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar


information

Some properties of the event:

 • lectures, workshops, projects, discussion panels; everything that contains information is welcome.
 • the lectures will NOT be recorded to stimulate physical presence; only take pictures after explicit permission of the people involved.
 • the talks might be in Dutch; try to take English into account, especially for the slides, but nothing is mandatory to keep the bar low.
 • it would be nice to be able to publish the used slides on the website as archive/reference.

Enkele eigenschappen van het evenement:

 • lezingen, workshops, projecten, discussiepanels; alles wat informatie omvat is welkom.
 • de lezingen worden NIET gefilmd om fysieke aanwezigheid te stimuleren; foto's maken graag alleen na expliciete toestemming van de betrokkenen.
 • probeer rekening te houden met eventueel Engelstalige lezingen (vooral de slides); niets is verplicht om zo de drempel van presenteren wat te verlagen.
 • als naslagwerk zou het fijn zijn om de gebruikte slides te kunnen publiceren op de website.
Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar

talks

These are the lectures in alphabetical order:

Dit zijn de lezingen in alfabetische volgorde:

Dies sind die Vorträge in alphabetischer Reihenfolge:


schedule

This is the planned planning:

Dit is de geplande planning:

Farhplan:

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00


infrastructure

 • prehistoric VGA projector
 • Lenovo Thinkpad Yoga i7
  • OBS Studio
  • 4 media files: stinger, ultra cheap "live" time schedule, background and test card
 • Sony XV-T550 controller refitted for midi
 • HDMI capture stick
 • mini-HDMI to HDMI adapter
 • HDMI to VGA adapter
 • VGA to HDMI adapter (not used)
 • HDMI extension set (not used)
 • VGA cable
 • HDMI cables
 • projector screen:
  • blanket
  • wooden slat
  • 4 meter rope
  • 2 meter ductape
 • Lack table
 • power outlet with a long cord

previous events

2022

This one was completely in Dutch.


De conferentie is gedaan, iedereen bedankt voor het deelnemen en/of presenteren of op andere wijze bijdragen aan het event! Het is een "beetje" uitgelopen, maar ik (xopr) zie dat als een goed ding.

De lezingen van Prodigity en xopr staan al op de NAS: //nasi/ackstorage/SYN-ACKnowledge en de onderwerpen kun je vinden op: SYN-ACKnowledge/2022