Elektronica

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

Elektronica

Er gebeurd hier zo weinig, laat ik dan maar eens het voortouw nemen

Geen idee waar deze pagina over zal moeten gaan, dus we beginnen eens met wat eenvoudige hints

De wet van Ohm

De hele elektronica draait om de wet van Ohm. Vrijwel alle andere zaken zijn om een of andere manier afgeleiden daarvan.

De wet van ohm legt de relatie tussen spanning, stroomsterkte en weerstand vast. Er geld U = I * R waarbij volgens het Si stelsel geld

 U spanning in Volt
 I stroomsterkte in Ampere
 R weerstand in Ohm, note dat hiervoor meestal de griekse letter Ω gebruikt.

Uit de formule kun je twee varianten afleiden. I = U / R en R = U / I

Praktische toepassing

Wil je een ledje aansturen met een TTL poortje waaruit een spanning van 5V komt, dan zul je een voorschakel weerstand moeten gebruiken. Zoek eerst de specificaties van het ledje op, welke spanning heeft het ding nodig en welke stroom trekt het daarbij. Stel dat we uit de datasheet opmaken dat het ledje bij 2V 30mA trekt, dan zal de weerstand dus 3V bij 30mA moeten opsoeperen. de waarde moet dan dus zijn 3 / 0.030 = 100 Ohm.

Vermogen

Het opgenomen vermogen is ook vaak belangrijk om te weten. Hiervoor geld : P = U * I waarbij volgens het Si stelsel voor P geld dat deze letter het vermogen in Watt aangeeft. In het bovenstaande voorbeeld geld dus dat de weerstand 3 * 0.03 = 0.09 Watt gaat opnemen.