Job vacancies

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search


Marked as outdated
Geen openstaande vacatures op dit moment

secretarisschap stichting ACKspace

Stichting ACKspace, omgeving Heerlen

ACKspace is de zuidelijkst-, en daarmee ook hoogstgelegen hackerspace die de Nederland kent.

Statutair is ons motto: Het ondersteunen en faciliteren van de internationale en multiculturele "ACKspace community" en het hierdoor verbeteren van de wereld door heroverweging en op creatieve wijze aanpassen van de technologie; het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Een belangrijk aspect binnen de stichting is sociale omgang waarbij techniek centraal staat.

Functieomschrijving

  • notuleren van vergaderingen
  • beheren van deelnemerschap
  • communiceren van evenementen en bijzonderheden
  • je draagt bij aan het bestaan van de space
  • je krijgt meer zeggenschap over de groei van de space

Wij vragen

  • je neemt initiatief en kunt zelfstandig en flexibel werken
  • je hebt affiniteit met hackerspaces, hacker events en/of ACKspace in het algemeen
  • ervaring met bestuurschap is een pré, maar beslist geen eis; zie aanvullende informatie

Dienstverband

Een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Werktijden

De vacature zal neerkomen op enkele uurtjes vrijwilligerswerk per week. Hierbij is te denken aan een keer per kwartaal notulen opstellen, uitwerken en publiceren en enkele keren per jaar (gezamelijk) een mailtje opstellen voor verschillende bijzonderheden. De rest van het bestuur kan de secretaris hier in ondersteunen.

Tegemoetkoming

Gezien ACKspace een stichting is met minimaal budget staat tegen de functie van bestuurslid geen beloning tegenover, maar statutair is vastgelegd dat deze wel recht heeft op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Aanvullende informatie

Momenteel heeft het bestuur gezamenlijk meer dan 9 jaar(1) ervaring in de huidige vorm, en kan een nieuwkomende secretaris makkelijk begeleiden in het uitoefenen van deze taak. Voor meer informatie en/of inschrijving, neem vóór 1 december contact op met info <apenstaartje> ackspace <punt> nl


1) maart 2012, juni 2014 en juni 2017 tot en met heden