Meeting January 2015

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Attention:
You are looking at an event that took place in the past
Event: Meeting January 2015
Featured: No
State: Completed
Start date: 2015/01/09
Start time: 20:00
End date: 2015/01/09
End time: 22:00
Contact: xopr
Kind: Meeting
Location: Location::ACKspace
URL:
Fee: Free
Short description: Participants meeting

De vergadering is ingepland op vrijdagavond (01-09) 20:00.

agendapunten

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling vorige notulen en actiepunten
 3. Ingekomen stukken
  • Contant geld en drankkast (Roelke)
  • Landelijke open dag in maart (xopr)
 4. Mededelingen
 5. Events
 6. Aangepaste regels voor minderjarigen
 7. Nieuwe space: indeling en projecten
 8. Heropeningsfeest
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 11. Actielijst

Notulen

Notulen van deze vergadering: Meeting Minutes 2015-01-09.pdf

Vorige vergaderingVolgende vergadering