SI-stelsel

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

geleend van wikipedia:

Elke natuurkundige of chemische grootheid kan worden uitgedrukt in eenheden (bijvoorbeeld: afstand in meter en tijd in seconden).

De zeven, onderling onafhankelijke basiseenheden zijn:

grootheid SI-basiseenheid
naam symbool
lengte meter m
massa kilogram kg
tijd seconde s
elektrische stroom ampère A
absolute temperatuur kelvin K
hoeveelheid stof mol mol
lichtsterkte candela cd

SI-prefixen (vermenigvuldigingsfactoren)

Naast de SI-eenheden zijn er ook de SI-voorvoegsels of -prefixen, als volgt gedefinieerd:

10n voorvoegsel symbool naam decimaal equivalent
1024 yotta Y quadriljoen 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triljard 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E triljoen 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biljard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T biljoen 1 000 000 000 000
109 giga G miljard 1 000 000 000
106 mega M miljoen 1 000 000
103 kilo k duizend 1 000
102 hecto h honderd 100 (officieel niet meer geoorloofd)
101 deca da tien 10 (officieel niet meer geoorloofd)
10−1 deci d tiende 0,1 (officieel niet meer geoorloofd)
10−2 centi c honderdste 0,01 (officieel niet meer geoorloofd)
10−3 milli m duizendste 0,001
10−6 micro µ miljoenste 0,000 001
10−9 nano n miljardste 0,000 000 001
10−12 pico p biljoenste 0,000 000 000 001
10−15 femto f biljardste 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a triljoenste 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z triljardste 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yocto y quadriljoenste 0,000 000 000 000 000 000 000 001


Leuk om te weten: Googol, wat staat voor 10100, is gelijk aan tien sexdeciljard.