Spacestate indicator

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Project: Spacestate indicator
Featured:
State Stalled
Members Danny Witberg
GitHub No GitHub project defined. Add your project here.
Description Een stand alone apparaatje om te kijken of de space open is
Picture
Space indicator built.jpg

De bedoeling van dit project is om een stand alone apparaatje te maken om te kijken of je hackerspace open is, of niet. Voor dit doel heeft ACKspace al een space state API, maar het leuke van deze indicator is dat je niet op internet hoeft te kijken. Ook is dit mijn eerste project met Ethernet connectiviteit, dus een goed excuus om bekend te raken met het netwerk IC, de ENC28J60 van Microchip.

Voor de rest maakt dit ontwerp gebruik van een Microchip PIC controller, goedkoop en toch veel mogelijkheden. Gekozen is voor een PIC18F25J10, een redelijk moderne 32MHz controller met alles aan boord wat we nodig hebben. Verbinding met de Ethernet controller gebeurd middels een SPI interface, en als debug poort kunnen we een FT232RL bezetten. De USB poort wordt ook gebruikt om het printje van spanning te voorzien.

Als we een printje hebben ontworpen, is de gedachte om deze als een soort van fotolijstje uit te voeren. Leds achter het lijstje lichtten groen op om te laten zien dat de space open is. Het schema is als volgt:

Space indicator schema 1.jpg

Space indicator schema 2.jpg

Space indicator schema 3.jpg

Een enkelzijdige print is handig omdat we deze zelf kunnen etsen. Desondanks moet dit wel op een dubbelzijdige print, waarbij we het kopervlak op de achterkant gaan gebruiken als massavlak:

Space indicator print.jpg

In real life ziet datzelfde printje er dan zo uit. Het gaat om een prototype, als deze goed werkt kunnen we professionele printen (laten) maken.

Space indicator pcb.jpg

Met onderdelen ziet dat er dus zo uit:

Space indicator built.jpg

Software:

Huidige status van de software is dat een JSON object over HTTP binnen gehaald kan worden, en over de USB-seriële debug uitgang naar buiten wordt gespuugd. Omdat dat te doen vraagt het printje in het begin DHCP op, doet een DNS request en daarna een HTTP GET request. Helaas zijn er nogal wat hackerspaces met een HTTPS website, en dat kan het printje niet aan. Implementatie hiervan zal ongetwijfeld lijden tot geheugentekort, zowel FLASH als SRAM.