TPSKO

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Project: TPSKO
Featured:
State Stalled
Members Coolepascal, Da Syntax
GitHub No GitHub project defined. Add your project here.
Description Experimenten met Atmega8 dump PCBtje
Picture
Tpsko.jpg

Via onze huis-dump leverancier zijn we in het bezit gekomen van een aantal PCBtje met de type aanduiding TPSKO-310-0.2 Op dit bordje bevind zich een Amega8 CPU en nog enkele andere onderdelen. Er bij hoort een standaard 32*1 HD4487 compatible display. Hieronder volgt documentatie en enige experimenten met dit materiaal.

Het gaat over de volgende printjes:

Tpsko.jpg


Op deze printjes zit een stabilisatorcircuit opgebouwd rond IC4. Deze is gemarkeerd met "25MP", niet een standaard aanduiding. Als er spanning op dit IC wordt gezet staat er 5V op de uitgang, dus het is vrijwel zeker een 7805 waarmee de ATMEGA8 zijn voedingsspanning krijgt. Het display heeft een introductietekst en er kan dus mee geëxperimenteerd worden.

CON3-1 GND
CON3-2 Voeding > 5V

Bij deze stuurprint dus het display:

32x1lcd.jpg


Er wordt vanuit gegaan dat dit een standaard HD44780 aansturing nodig hebben. Dit is 14 pins, plus A en K voor de LED backlight, dus dat zal wel kloppen.

Bit 4-7 lijken verbonden te zijn met PC0-PC3 van de Atmega8, maar dat moet nog even gechecked worden, want het lijkt erop dat deze verkeerd om is aangesloten dwz LCD_D7 - CPU-PC0 en LCD_D4 - CPU-PC3.

Hier zijn drie mogelijke redenen voor.

  • Ik heb het verkeerd gemeten.
  • De schakeling is verkeerd ontworpen en middels software gecorigeerd.
  • Het LCD Display werkt anders dan wij denken (geen datasheet beschikbaar)

E (Enable lijkt aan CPU-PB1 te hangen (Controleren graag) de rest nog niet kunnen vaststellen.

Update Da Syntax:
Na wat metingen en spoortjes volgen heb ik het volgende schema opgesteld, hier is alleen gefocust op de verbindingen tussen de atmega8 en het display

Pinoutdumpster.png Schema.jpg

Location: somewhere (probably in the stACKspace)