Talk:DECT

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

Xopr 16:48, 7 May 2011 (CEST) Prodigity and I tried to compile the dedected code, without any luck.

I read that an ubuntu 10.10 still would work, but still no juice after such fresh installation.


Next, I tried to compile the osmocom hosted dect kernel stack from Patrick McHardy aka kaber. Quickly tried it on my laptop, but got segfaults, which of I'm not surprised since I'm using a 64bit OS.

Built it on an Ununtu 10.x box, and besides the fact that I'm in a fight with the grub 'automagic' mkconfig, I'm able to boot it:

xopr@persephone:~/libdect-HEAD-8dabcb3/example$ uname -a
Linux persephone 2.6.38+ #2 SMP Thu May 5 00:18:37 CEST 2011 i686 GNU/Linux
xopr@persephone:~/libdect-HEAD-8dabcb3/example$ lsmod|grep dect
dect_ccf        32969 0 
dect_csf        46722 2 com_on_air_cs,com_on_air
dect          12426 2 dect_ccf,dect_csf

Then, I tried to build the git repositories, but since osmocom's git is corrupted, I had to download snapshots

After compiling the custom libnl (with some warnings about return values), I moved to libdect, and it gives me this: -without libnl2 (+dev) (netlink) installed, example tools give the following error:

xopr@persephone:~/libdect-HEAD-8dabcb3/example$ ./fp-cc 
dect_netlink_init: Object not found
dect_init: Socket operation on non-socket

which happens in the 'dect_common_init' call

however, with libnl2 installed, compiling and linking libdect, I get:

/usr/bin/ld: warning: libnl.so.3, needed by //usr/local/lib/libnl-dect.so, may conflict with libnl.so.2

as linker warnings, and the example tools say:

xopr@persephone:~/libdect-HEAD-8dabcb3/example$ ./fp-cc 
dect_netlink_init: Unspecific failure
dect_init: Socket operation on non-socket


Xopr 20:26, 19 May 2011 (CEST) ik schakel ff over op nederlands; typt wat sneller: Ondertussen ben ik er achter gekomen dat de driver, met name de com_on_air_cs niet succesvol geladen wordt in de kernel. Ik krijg een null pointer reference exception, en verder tast ik zelf ook in het duister, dus ik heb maar een ticket aangemaakt in de hoop dat er iets mee gedaan kan worden. zie dect.osmocom.org/trac/dect/ticket/21 Dit is voor mij even afwachten nu, maar iemand die t ziet, mag t zeggen ;)

Xopr 13:43, 26 June 2011 (CEST) het is me al een tijdje gelukt om de driver te laden, maar deze doet niks omdat er geen code is. Dit was ook het probleem van het inladen van de driver: bij het starten ziet ie welke kaart het is (met name welke radio chip er op zit), en probeert aan de hand van een struct met pointers naar functies de juiste code aan te roepen. Die struct bevatte NULL's dus was het logisch dat de driver keihard onderuit ging. Ik ben aan het slowchatten met Patrick McHardy, schrijver van de kernel dect stack en wacht op de code die hij heeft. Ondertussen ben ik in mn vrije tijd een beetje aan het uittekenen hoe de kaart en code in elkaar steken, in de hoop dat ik snap wat ik doe ;)


to be continued...