Template:CB6 open door day

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

over

Carbon6 en de meeste gevestigde ondernemers houden een open dag op zaterdag 30 maart tussen 11:00 en 17:00.


Ook ACKspace zal haar deuren openen voor iedereen die geïnteresseerd is in hackerspaces en de projecten waar we aan werken. Verschillende deelnemers zullen over hun projecten vertellen, alsmede interesses, ideeën, soms vergezeld met een workshop en/of open discussies.

about

Carbon6 and most of the established entrepeneurs will have an open door day on Saturday 30 March between 11:00 and 17:00.


ACKspace too will open her doors for all who are interested in hackerspaces and the projects we are working on.
Various participants will show their projects, interests and ideas along with some workshops and open discussions.

über

Carbon6 und die meisten der etablierten Unternehmer haben am Samstag 30 März zwischen 11:00 und 17:00 einen Tag der offenen Tür.


Auch ACKspace öffnet ihre Türen für alle, die sich für Hackerspaces und die Projekte, an denen wir arbeiten, interessieren. Verschiedene Teilnehmer zeigen ihre Projekte, Interessen und Ideen sowie Workshops und offene Diskussionen.