Template:HSNL open door day

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

over

Veel van de hackerspaces in Nederland zullen hun deuren openen voor publiek op zaterdag 30 maart.


Bekijk ook de landelijke open dag Website voor een lijst van andere spaces.

ACKspace zal haar deuren openen voor iedereen die geïnteresseerd is in hackerspaces en de projecten waar we aan werken.
Verschillende deelnemers zullen over hun projecten vertelen, alsmede interesses, ideeën, soms vergezeld met een workshop en/of open discussies.

Een voorbeeld van onderwerpen die besproken of gedemonstreerd worden:

 • Verschillende presentaties van de individuele projecten die in ACKspace worden uitgevoerd
 • 3D-printen
 • Haken
 • LoRa (long range gateway)
 • MQTT (Mosquitto)
 • WiPhone (wifi "mobiel")
 • 10 gigabit LAN op een budget
We zijn gestationeerd op "carbon6" (Kloosterweg 1, 6412 CN, Heerlen)
en zijn geopend vanaf 12:00 tot 17:00.
Entree is (uiteraard) gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Koffie en thee wordt voor gezorgd.

about

A lot of hackerspaces in The Netherlands will open their doors for visitors on the Saturday 30 March.


Also see the open door day hackerspaces.org Website for joining spaces.

ACKspace will open their doors for all who are interested in hackerspaces and the projects we are working on.
Various participants will show their projects, interests and ideas along with some workshops and open discussions.

A subset of the topics we will be demonstrating or talk about:

 • Different presentationsofindividual projects that are executed within ACKspace
 • 3D-printing
 • Crochet
 • LoRa (long range gateway)
 • MQTT (Mosquitto)
 • WiPhone (wifi "cellphone")
 • 10 gigabit LAN on a budget


We are based at "carbon6" (Kloosterweg 1, 6412 CN, Heerlen)
and we're opened from 12:00 until at least 17:00.
Entrance is (of course) free of charge.
Signup is not needed.
0xC0FFEE and Tea is freely available.

über

Viele hackerspaces in den Niederlanden werden am Samstag 30 März ihre Türen für Besucher öffnen.


Siehe auch den Tag der offenen Tür hackerspaces.org Website (Englisch) für eine Liste der beitretenden Spaces.

ACKspace öffnet seine Türen für alle, die sich für Hackerspaces und die Projekte, an denen wir arbeiten, interessieren.
Verschiedene Teilnehmer zeigen ihre Projekte, Interessen und Ideen sowie einige Workshops und offene Diskussionen.

Eine Teilmenge der Themen, über die wir berichten oder sprechen werden:

 • Verschiedene Präsentationen einzelner Projekte, die innerhalb von ACKspace ausgeführt werden
 • 3D Drucken
 • Häkeln
 • LoRa (long range gateway)
 • MQTT (Mosquitto)
 • WiPhone (wifi "Handy")
 • 10 gigabit LAN mit kleinem Budget


Wir sind in "carbon6" (Kloosterweg 1, 6412 CN, Heerlen) stationiert

und wir sind von 12:00 bis mindestens 17:00 geöffnet.
Der Eintritt ist (natürlich) kostenlos.
Anmeldung wird nicht benötigt.
0xC0FFEE und Tee ist frei verfügbar.