Pizza-meet

From Hackerspace ACKspace
(Redirected from VrijMiBo)
Jump to: navigation, search


Event: Pizza-meet
Featured: No
State: Planned, Stalled
Start date:
Start time: 18:00
End date:
End time: 19:00
Contact: Stuiterveer
Kind: Meeting
Location: Location::ACKspace
URL:
Fee: pay your own pizza
Short description:

Vanaf heden is er elke 1e zaterdag van het kwartaal een deelnemersvergadering: de pizza-meet!

In verband met corona staan de fysieke activiteiten momenteel op een laag pitje. Hiermee vervalt tijdelijk onze standaard pizza-meet schema. Klachten of vragen? Je weet ons te vinden :^)


Deelnemers kunnen vóór Saturday, 18 September 2021 hun stukken inzenden naar Stuiterveer (secretaris) of via de discussion page en via het bekende info emailadres.

De eerstvolgende meeting is op Saturday, 2 October 2021

(voorlopige) agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling vorige notulen en actiepunten
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. T.B.D (stuur je stukken in!)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
  7. Actiepunten

notulen

Vorige vergadering — Laatst genoemde vergadering(en)