Talk:Exhibition

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search

Even een lijstje van dingen die we kunnen uitstallen/opzetten:

...