Telephone System:troubleshooting

From Hackerspace ACKspace
Jump to: navigation, search
Diagram: VoIP systeem met haar betrokken servers

Aangezien er vaker downtime is m.b.t. het VoIP systeem dan een gemiddelde PTT telefoonlijn (met 100+ jaar ervaring), hier een beknopte lijst met zaken om te controleren alvorens te roepen dat xopr het weer stuk gemaakt heeft

Probleemoplossen van het ACKspace VoIP systeem

Het is relatief simpel om een paar basiszaken te controleren. Allereerst moet opgemerkt worden dat er verschil zit tussen uitbellen en inkomende gesprekken (zie diagram).

Voor uitgaande gesprekken wordt voornamelijk VoipBuster gebruikt om vaste (en internationale) nummers te bellen. Voor mobiele nummers wordt InterVoip gebruikt. Zoals te zien is, gaat deze verbinding van SIP toestel direct via de lokale telefooncentrale (SpaceNode) naar de PSTN providers, zonder tussenkomst van de publieke nodes.

Inkomende gesprekken gebeuren via de leverancier van ons vaste nummer: Budgetphone, waar met 3 van onze servers naar toe is verbonden: binnen 3 seconden handelen de 2 publieke nodes het gesprek af: proberen de SpaceNode-gebruiker te bereiken, en als dit niet lukt, proberen elkaar te bereiken, voor het geval 1 van de 2 publieke nodes niet verbonden was met BudgetPhone. Als dit mislukt, wordt na 10 seconden het bandje: "Momenteel zijn we niet bereikbaar" afgespeeld en wordt men in de (publieke) conferentieruimte geplaatst.

Als beide publieke nodes niet verbonden waren met BudgetPhone, dan neemt na 10 seconden de SpaceNode op. Als alle 3 de nodes niet verbonden zijn met BudgetPhone, dan zal vermoedelijk BudgetPhone's voicemail aannemen.

De alternatieve telefoonnummers komen van VoipBuster en CheapConnect (conferentienummer)

Uiteraard is het ook mogelijk om via SIP te bellen, dit gaat via de publieke servers waarbij het gebruikte VoIP-systeem de instellingen van SRV records moet honoreren: sip:info@ackspace.nl

Als alternatief kan men ook SpacePhone (ENUM lookup) gebruiken in te telefooncentrale waarmee we bereikbaar zijn op (0979) 922. De uitbellende centrale moet dan wel ingericht zijn om e164.spacephone.org te gebruiken voor ENUM lookup.

Kijk eventueel ook voor de huidige service status op deze spaceAPI service status pagina.

service status pagina uitleg

Kan niet uitbellen vanuit ACKspace

Voor problemen bij uitbellen kunnen maar een paar oorzaken zijn: het (inter)netwerk is niet in orde, er is een probleem met de lokale telefooncentrale, of de gebruikte trunk (PSTN provider) is niet bereikbaar.

Symptoom Oplossing
1.1
melding: "Er is onvoldoende beltegoed" verwittig xopr of gebruik een andere trunk d.m.v. carrier preselect (zie 3.1)
1.2
geen melding, hangt op (bezet / SIT toon) controleer of telefoon is aangemeld (zie 1.3 en 1.4)
1.3
Thomson ST2030 led knippert groen/rood (langzaam) fysieke netwerkproblemen, controleer internetconnectiviteit (zie 1.12), herstart telefoon (zie 3.2) of probeer andere telefoon (zie 1.5)
1.4
Thomson ST2030 led knippert groen/rood (snel) registratieproblemen, herstart telefoon (zie 3.2) of probeer andere telefoon (zie 1.5)
1.5
Geen enkele telefoon werkt Probeer het interne menu te bellen (1200) en ga naar 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 en 1.10
1.6
Mobiele nummers werken niet Wellicht problemen met InterVoip, controleer vaste nummers (bijvoorbeeld Rabofoon, zie 3.3) of gebruik een andere trunk d.m.v. carrier preselect (zie 3.1)
1.7
Vaste nummers werken niet Wellicht problemen met VoipBuster, test naar een mobiel nummer of gebruik een andere trunk d.m.v. carrier preselect (zie 3.1)
1.8
Buitenlandse nummers werken niet Wellicht is het nummer gefilterd, verwittig xopr (Internationaal nummer)
1.9
Geen enkel telefoonnummer werkt controleer netwerkconnectiviteit (zie 1.12) of controleer SpaceNode server (zie 1.13)
1.10
Alleen interne nummers werken (10x, 1200) controleer internetconnectiviteit (zie 1.12) of controleer SpaceNode server (zie 1.13)
1.11
Geen internet (via wifi) Probeer een kabel (zie 1.12)
1.12
Geen internet (via kabel) Controleer de bekabeling en router of verwittig bestuur (Internet down)
1.13
SpaceNode problemen Controleer ping (zie 1.14) of controleer SIP service (zie 1.15)
1.14
SpaceNode server reageert niet op ping 192.168.1.210 Controleer VM server (zie 1.16 en 1.17)
1.15
SpaceNode server accepteert geen registraties Controleer of de VoIP service draait (zie 1.18) of verwittig xopr (VoIP service b0rked)
1.16
VM server reageert niet op ping 192.168.1.200 verwittig bestuur (alles is stuk!)
1.17
VM server online, SpaceNode down verwittig bestuur (VoIP server down)
1.18
Geen “5060/tcp open” voor nmap -p 5060 192.168.1.210 verwittig bestuur (VoIP service down)

Kan niet bellen naar ACKspace

Voor problemen met inkomende gesprekken zijn er een paar 'single point of failures', namelijk: de leverancier van ons vaste nummer: Budgetphone, de lokale telefooncentrale of het lokale netwerk.

Symptoom Oplossing
2.1
Melding: "Het nummer wat u gebeld heeft is momenteel niet bereikbaar" of "Deze gebruiker is op dit moment niet online" of gaat oneindig over zonder "ACKspace" melding Grote problemen bij BudgetPhone (PSTN termination), controleer Twitter/forum (zie 3.4), verwittig xopr (Uniserver down); probeer alternatief nummer (zie 3.5)
2.2
Voicemailsysteem neemt telefoon aan Problemen bij BudgetPhone, controleer Twitter/forum (zie 3.4), verwittig xopr (BudgetPhone down); probeer alternatief nummer (zie 3.5)
2.3
Man spreekt (na ongeveer 8 seconden): "Momenteel zijn we niet bereikbaar" SpaceNode verbind niet naar beide VPSsen, controleer ACKspace internetconnectiviteit (zie 2.5) of probeer alternatief nummer (zie 3.5)
2.4
Man spreekt direct "Momenteel zijn we niet bereikbaar" of Verbinding direct verbroken na (Belgisch-vrouwelijk) IVR menu Verwittig xopr (SpaceNode extensions b0rked)
2.5
Zowel SpaceState geeft “Unknown” aan alsmede cam.ack.space doet het niet verwittig bestuur (Internet down)

Tips en trucs

3.1
Carrier preselect
momenteel nog niet beschikbaar, verwittig xopr wanneer de probleemoplossing je hier naartoe gestuurd heeft
1671: Speakup (Elephant Talk Communications Premium Rate Services)
1648: InterVoip (onbekend)
1649: VoipBuster (Globalcall B.V.)
1684: BudgetPhone (Budget Phone Company B.V.)
1685: CheapConnect -> Aeacus B.V. (MaxiTEL Telecom B.V.)
3.2
Telefoon herstarten
zie Thomson ST2030, Cisco 7900 en PAP2T
3.3
Rabofoon
0499 499 199
3.4
twitter/forum controleren
Forum: BudgetPhone Storingen en werkzaamheden ‹ 2017
Storingsmeldingen: allestoringen
Twitter: BudgetPhone, UniServer CloudInfra
3.5
alternatief nummer
05 08 55 10 44; beperkte capaciteit
045 3690 555; conferentienummer, bij calamiteiten om te schakelen als alternatief ACKspace nummer